Nazad na početnu stranu

Prednost sečenja laserom, u odnosu na klasično mehaničko sečenje, je pre svega u jednostavnijem stezanju i promeni strukture materijala radnog komada, jer kod mehaničkog sečenja, alat za sečenje i radni komad su u dodiru. Preciznost sečenja je bolja, budući da se laserski zrak ne troši s vremenom. Smanjena je i deformacija radnog komada nakon sečenja, sečenje laserom stvara i malu zonu uticaja topline, gde dolazi do promene strukture materijala i mehaničkih svojstava. Neke materijale je gotovo nemoguće seći na tradicionalni način. Sečenje laserom u odnosu na sečenje plazmom daje veću preciznost i troši manje energije kada se seku limovi, ali sečenje plazmom omogućuje sečenje debljih limova. Novije generacije su vrlo blizu sečenju plazmom, što se tiče debljine lima, ali su i takve mašine skuplje. Glavni nedostatak sečenja plazmom je velika potrošnja energije.

Koje su prednosti mašine za lasersko sečenje metala?

Prva prednost: dobre ekonomske koristi

Mašina za lasersko sečenje metala, ostavlja materijal bez deformacije, mašina nema silu rezanja, a prilagodljivost materijala je odlična, bez habanja alata. Delovi od metala, bilo da su složeni ili jednostavni, mogu se koristiti za sečenje pomoću mašine za lasersko sečenje, a kvalitet sečenja je odličan, vrlo visoke preciznosti, tanke i uske rupe, bez zagađenja. Pošto je operacija vrlo jednostavna i relativno visok stepen automatizacije, ona može smanjiti rad ljudstva, tako da ne samo da može poboljšati korišćenje materijala, već i smanjiti troškove i poboljšati ekonomsku efikasnost.

Druga prednost: uštedite materijal, uštedite vreme

Potrebna je mašina za lasersko sečenje metala za obradu radnog predmeta, pored unutrašnjih faktora postoje i spoljni faktori, veličina radnog predmeta, materijal, debljina i najveći format itd. I za mašinu za lasersko sečenje, budući pravac razvoja treba da bude razmatran. Mašina za lasersko sečenje metala je u mogućnosti da postigne automatsko sečenje, smanjujući vreme punjenja i istovara.

Treća prednost: visoka efikasnost proizvodnje

Razvoj opreme za sečenje metala laserom ​​može se smatrati industrijskom revolucijom. Stepen efikasnosti proizvodnje metalne mašine za lasersko sečenje je veoma visok, a brzina sečenja je nenadmašiva, najvažnije je da je stepen fleksibilnosti mašine za sečenje laserom veoma visok. Kineska oprema za sečenje laserom ​​se takođe izvozi u inostrane zemlje, kako bi se produžio vek trajanja tehnologije laserskog sečenja i osvojio širok spektar tržišta. Nepotrebno je reći da u procesu ili u proizvodnim karakteristikama mašina za lasersko sečenje metala osigurava dobar ekonomski povraćaj, štedi materijal, štedi vreme, i ostvaruje visoke prednosti proizvodne efikasnosti. Verujemo da će u skorijoj budućnosti mašina za lasersko sečenje biti savršenija i bolja za ispunjavanje šire tražnje na tržištu.


Mašina na kojoj pružamo uslugu sečenja:

JQ fiber laser 1530 1000w sa automatskim dodavanjem lima , pogodan za velike serije sečenja

Nazad na početnu stranu